ZAPISKI ZALEWSKIE
Ziemia Zalewska, dzieje wsi - Boreczno

Nazwa niemiecka: Schnellwalde

Wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Zalewo. W roku 1973 wieś Boreczno należała do powiatu morąskiego, gmina Zalewo, poczta Boreczno. Wieś położona nad północnym brzegiem jeziora Dauby.

Wieś lokowana 11 lutego 1311 r. na prawie chełmińskim przez komtura dzierzgońskiego pod nazwą Sbelenwalt, na 60 włókach, z czterema latami wolnizny. Henryk - zasadźca i pierwszy sołtys - otrzymał w dokumencie lokacyjnym 10 włók wolnych od danin, prawo do sądownictwa niższego z jedną trzecią wpływów oraz pół morgi na założenie karczmy (czynsz wynosił jedna markę rocznie). Na utrzymanie planowanego kościoła w dokumencie lokacyjnym przeznaczono 4 włóki. Dziesięcina wynosić miała korzec żyta i owsa od każdej posiadanej włóki, danina natomiast ustalona została w wysokości trzech czwartych wiardunku (75 fenigów) i dwóch kur od włóki rocznie.


Boreczno
źródło: www.czarterjachtu.pl

Boreczno - kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża
źródło: www.czarterjachtu.pl

W czasie wielkiej wojny 1410 roku oraz wojny 13-letniej, wieś została spustoszona. W roku 1970 Wielki Mistrz Henryk von Richtenburg za pomoc w wojnie zapisał Hanuszowi Schöneichowi dość znaczne dobra, w skład których wchodziło również Boreczno. Nadanie to dało początek kluczowi dóbr tego rodu, władającego okolicznymi terenami przez następnych ok. 300 lat. W XVII wieku przedstawiciele tego rodu pod nazwiskiem Krasnodębscy służyli w Polsce. W początkach XV wieku zbudowano obecny kościół. Wzniesiono go z cegły i kamienia. Obiekt ten wielokrotnie naprawiany i przebudowywany jest obecnie najcenniejszym zabytkiem w miejscowości.


Organy w kościele
źródło: www.boreczno.dimi.pl

Ołtarz w kościele
źródło: www.boreczno.dimi.pl

Widok na kościół
źródło: www.rowery.olsztyn.pl

W XV wieku staje się wsią prywatną. Wówczas prawdopodobnie tworzy się folwark, a wieś przyjmuje charakter pańszczyźnianej. W wiekach XVII i XVIII odbywały się tu trzy targi i jarmarki rocznie. Już w połowie XVII wieku była tu szkoła. Z XVIII wieku pochodzą wzmianki o istnieniu dworu - siedziby lokalnej zarządcy dóbr oraz folwarku. Na przesteni dziejów wieś kilkarotnie niszczyły pożary, oraz pustoszyły zarazy.


Ciekwaostki:

”Maryja” i ”Jan Apostoł” - dzwony pochodzące z roku 1969

”Miłosierdzie, błogosławieństwo i pokój wydzwaniać będę dla wszystkich, którzy Boga miłują. Powołali mnie do życia ofiarne serca parafian parafii Boreczno kiedy diecezją Warmińską rządził J.E. ks. Biskup dr Józef Drzazga a sufraganem był J.E. ks. Biskup dr Jan Obłąk Proboszczem w Borecznie ks. Gerard Kowalski W roku 1969” - brzmi napis na dzwonie “Maryja”

”Głosem swoim będęnawoływał do zgody i miłości wśród Polaków parafia Boreczno diec.Warmińska R.P. 1969“ - brzmi napis na dzwonie Jan Apostoł Oba dzwony pochodzą z pracowni J. Felczyńskiego z Przemyśla

źródło: www.boreczno.dimi.pl

Pomnik poległych podczas IWŚ

Na przełomie lat 60/70 obelisk został przewrócony i zakopany w rogu placu kościelnego przy murze (częściowo wystawał ponad murawę). Odkopany 17 lipca 2007 roku - stan bardzo dobry, bez jakichkolwiek uszkodzeń. Plany przywrócenia pomnikowi pierwotnego wyglądu i ustawienia przed wejściem do kościoła nie zostały zrealizowane. Po dwóch latach od odkopania pomnik jest ukryty pod prowizorycznym rusztowaniem - w tym samym miejscu, w którym był zakopany.

źródło: www.rowery.olsztyn.pl więcej


Na podstawie:
  1. ”Dzieje Ziemi Zalewskiej“ - autor: K.L. Skrodzki, współautorzy: W. Cydzik, J. Sokołowski
  2. Wikipedia - http://pl.wikipedia.org/wiki/Boreczno
Użyteczne linki do stron na temat wsi Boreczno:

Przygotował: Jarosław Błażowski